Zezwolenia

Czym jest zezwolenie?

Jeżeli pojazd, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, bądź którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych ma przemieszczać się po drogach, niezbędne jest specjalne zezwolenie na transport. W innym wypadku, tj. braku zezwolenia przewoźnik może liczyć się z konsekwencjami prawnymi. W związku z tym nasz firma wyspecjalizowała się w organizacji zezwoleń dla każdej kategorii i dla każdego kraju w Unii europejskiej. Zezwolenia możemy podzielić ze względu na czas w jakim obowiązuje, tj. jednorazowe lub terminowe (tygodniowe, miesięczne, roczne) bądź ze względu na przekroczone limity masy czy wymiary. Każdy z państw europejskich wytycza inne przepisy prawne, regulujące kwestie transportu ponadnormatywnego i wymaganych zezwoleń. Posiadamy aktualne informacje o regulacjach prawnych obowiązujących w każdym obsługiwanym przez nas kraju.

Jakie wystepują rodzaje zezwoleń

Zezwolenia na transport ponadgabarytowy podzielone są na 7 kategorii – dwie pierwsze dotyczą ładunków podzielnych, pozostałe dla niepodzielnych.

Kategoria I – wydawana dla pojazdu o dmc nie większym niż dopuszczalny. Nacisk osi nie może przekraczać wielkości przewidzianych dla konkretnych dróg – dla jednej osi 11.5t. Licencja wydawana jest na okres 6 lub 12mc przez zarządcę wskazanej drogi.

Kategoria II – wydawana dla pojazdu o szerokości ≤ 3.5m, którego wysokość, rzeczywista masa całkowita (rmc), a także nacisk osi nie przekracza norm. Wydawane na okres 12mc. Dotyczy dróg publicznych (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych).

Kategoria III – wydawana dla pojazdu o szerokości ≤ 3.2m, wysokości ≤ 4.3m i długości ≤ 15m dla pojedynczego pojazdu i 23m dla zespołu pojazdów. Nacisk osi i rmc mniejszy od wartości dopuszczalnej. Wydawane przez starostę na 1, 6, 12, 24mc, obowiązuje wszystkie drogi publiczne.

Kategoria IV – wydawana dla pojazdów o szerokości ≤ 3.4m i długości: - ≤ 15m dla pojedynczego pojazdu; - ≤ 23m dla zespołu pojazdów; - ≤ 30m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach. Nacisk osi (dla wszystkich dróg o nacisku na pojedynczą oś do 11.5t) i rmc mniejszy od przyjętej normy. Zlecenie wydaje GDDKiA na okres 1, 2, 6, 12 i 24mc. Transport ponadnormatywny, międzynarodowy wymaga dodatkowego zezwolenia od Urzędu Celnego.

Kategoria V – wydawana dla pojazdów o nacisku na oś mniejszym od dopuszczalnego dla danej drogi, rmc może do 60t. Pojazd nie może przekraczać: szerokości 4.3m i długości zgodnej z kategorią IV. Zlecenie wydaje GDDKiA na okres 1, 2, 6, 12 i 24mc, przewozy międzynarodowe wymagają zezwolenia Urzędu Celnego.

Kategoria VI – obowiązuje wszystkie pojazdy o szerokości: o ≤ 3,4m dla drogi jednojezdniowej; o ≤ 4m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP. Dodatkowo pojazd nie może przekraczać wysokości 4.3m i długości zgodnej z kategorią IV. Nacisk nieprzekraczający wielkości dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi oraz rmc mniejsze odpowiednio od 11.5t i 60t. Zlecenie wydaje GDDKiA na okres 1, 2, 6, 12 i 24mc, przewozy międzynarodowe wymagają zezwolenia Urzędu Celnego.

Kategoria VII – nacisk nieprzekraczający wielkości dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi oraz wymiary i rmc przekraczają dopuszczalne wartości z kategorii I-VI. Wydawane terminowo 14 dni na jednokrotny przejazd i 30 dni na wielokrotny. Zezwolenia na transport ponadgabarytowy wydaje GDDKiA lub prezydent miasta.

Zapewaniamy:

  • • właściwe zezwolenia na przejazd transportu ponadnormatywnego w krajach Europy i niektórych krajach Azji,
  • • atrakcyjny czas realizacji zamówienia
  • • ekspresową wysyłkę dokumentacji w wyznaczone przez klienta miejsce w kraju i za granicą.
  • • profesjonalną obsługę i pomoc w procesie zamówienia

W celu uzyskania zezwolenia na transport lub aktualnych informacji w tym zakresie prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta. Wszelkie informacje i odpowiedzi na pytania udzielimy Państwu droga mailową bądź telefonicznie.